test
Search publications, data, projects and authors
Napuljski žuti tuf (NYT) iz pleistocenskih naslaga u Veloj spili na Korčuli: dragocjeni marker prijelaza iz paleolitika u mezolitik

Textual materials

<10670/1.d1j8gd>

Abstract

Sivo-pepeljasti sloj i pepeljasta leća otkopani u Veloj spili na Korčuli na dubini od oko 5,80 m, odnosno 6,25 m, sastoje se od vulkanskoga pepela izbačenoga tijekom erupcije napuljskoga žutog tufa (NYT) prije približno petnaest tisuća godina i tijekom erupcije piroklastike Ponti Rossi prije šesnaest tisuća godina na Flegrejskim poljima pokraj Napulja. Na spomenutome području, ali i na drugim vulkanskim područjima, dobro su istražene i radioizotopnim metodama K-Ar i 40Ar/39Ar izravno datirane brojne erupcije čiji distalno istaloženi prah i pepeo (tefra) mogu poslužiti za realnije datiranje arheoloških događaja od dosad uobičajenih načina. Sloj NYT stratigrafski je smješten na vrhu pleistocenskih taložina vrlo bogatih ostacima koji ukazuju na ljudsko djelovanje. Te su taložine po sadržaju i po svojstvima potpuno drukčije od sloja nastaloga u ranome holocenu. U kulturnome smislu sloj NYT smještamo na kraj paleolitika. Sloj iznad njega pripada samomu kraju paleolitika, a naredni označava početak mezolitika. Kraj pleistocena posebno je zanimljiv jer označava vrijeme tijekom kojega se uzdiže razina mora, mijenjaju se klima te biljni i životinjski svijet, zbog čega dolazi do značajnih promjena u egzistenciji ljudske zajednice, koja je morala mijenjati strategiju preživljavanja. Kao posebno se pitanje nameće utjecaj kataklizmičkih erupcija na okoliš, a samim time i na razvitak ljudske zajednice, odnosno pojedinih prapovijesnih kultura.

...loading
Report a bug

Under construction

We're in Beta!

The GoTriple platform is still in Beta and we keep adding new features everyday. Check the project's website to see what's new and subscribe to our Mailing List.