test
Search publications, data, projects and authors

Abstract

Ukazuje se na tragove crkvenoslavensko-čakavskih matica (predložaka) u dvama najstarijim dubrovačkim (ujedno i najstarijim hrvatskim) molitvenicima — Vatikanskom hrvatskom molitveniku (iz vremena oko 1400. g.) i Akademijinu dubrovačkom molitveniku (iz sredine 15. stoljeća). Ti su tragovi zamjetni na svim razinama, od grafijske do prijevodne. Ovom se prilikom promatraju grafijska, pravopisna, fonološka i gramatička razina, a leksička se i prijevodna dodiruju samo u sklopu razmatranih problema na navedene tri razine.

...loading
Report a bug

Under construction

We're in Beta!

The GoTriple platform is still in Beta and we keep adding new features everyday. Check the project's website to see what's new and subscribe to our Mailing List.