test
Search publications, data, projects and authors
ԼՈՒՍԱՆՑՔԻ ԳՐԱՌՈՒՄՆԵՐ

typ_book

French

<10670/1.xh50rd>

Abstract

Երէկ... նորէն կը խորհէի այն ծրագրին մասին որ ըրած եմ շատոնց, արդէն տասը տարի կայ (ականջի գործողութենէս ի վեր, նոյեմբեր 1975ին). գրել 1945-65ի Պէյրութը, կէս-վէպ, կէս-յուշ: Գրել ինչ որ միշտ սիրած եմ եւ ինչ որ անկարող եղած եմ ատելու: Բայց ատիկա իրականացնելու համար պէտք ունիմ երկար, ազատ ժամանակի: Արձակը քերթուած գրել չէ: Տեւական աշխատանքի խնդիր է: Եւ իմ առօրեայ գործս` տունէն գրասենեակ կ’արգիլէ որ որեւէ բան գրել: Կը կարծուի որ բաւականաչափ զօրաւոր կամք ունիմ` գլուխ հանելու համար դժուար իրագործելի ...

...loading
Report a bug

Under construction

We're in Beta!

The GoTriple platform is still in Beta and we keep adding new features everyday. Check the project's website to see what's new and subscribe to our Mailing List.