test
Search publications, data, projects and authors
QUI LLANÇA LA PRIMERA PEDRA? VIOLÈNCIA FEMINICIDA, UN CRIM D¿ESTAT. Interpretacions des dels processos litogràfics, el dibuix i el llibre alternatiu

Thesis

Catalan

<http://hdl.handle.net/10251/123963>
Disciplines

Abstract

Les violències contra les dones han estat històricament espentades cap a la intimitat, han sigut llegides com a comportaments tolerats i legitimats, dinàmiques de poder persistents i assumides com alienes i particulars. La violència i l'agressió, manifestacions extremes del control dels cossos llegits com femenins, s'han entès com a pràctiques aïllades i allunyades del context polític i social. Existeix una evident vinculació entre les Violències Feminicides, les dinàmiques de poder i l'ordre legal de l'Estat, a més, l'estreta complicitat dels mitjans de comunicació que qüestionen, culpabilitzen a la víctima i converteixen la violència exercida sobre el seu cos en un espectacle de la crueltat i la morbositat. A partir de l'experimentació amb diferents processos litogràfics, del dibuix directe i del llibre alternatiu, aquest projecte pretén trobar connexions (lapidàries) entre les primerenques i aparentment innocents pràctiques feminicides des de la infància fins l'edat adulta i la producció activa al taller. García García, G. (2019). QUI LLANÇA LA PRIMERA PEDRA? VIOLÈNCIA FEMINICIDA, UN CRIM D¿ESTAT. Interpretacions des dels processos litogràfics, el dibuix i el llibre alternatiu. http://hdl.handle.net/10251/123963

...loading
Report a bug

Your Feedback

Please give us your feedback and help us make GoTriple better.
Fill in our satisfaction questionnaire and tell us what you like about GoTriple!