test
Search publications, data, projects and authors
Estudi d'un mercat financer local: el cas de la Vall d'Uixó

typ_thesis

Catalan

<http://hdl.handle.net/10251/27954>

Abstract

[CA] El present estudi té per objectiu identificar segments de mercat del crèdit i de l´estalvi a la Vall d´Uixó Belloch Hurtado, MI. (2012). Estudi d'un mercat financer local: el cas de la Vall d'Uixó. http://hdl.handle.net/10251/27954.

...loading
Report a bug

Under construction

We're in Beta!

The GoTriple platform is still in Beta and we keep adding new features everyday. Check the project's website to see what's new and subscribe to our Mailing List.