test
Search publications, data, projects and authors
TTIP – Transatlantyckie Partnerstwo w sprawie Handlu i Inwestycji – źródłem zagrożeń dla gospodarki i społeczeństwa

article

<oai:doaj.org/article:4f659d2c3085426dbe49f40fd261e547>

Abstract

TTIP - Transatlantyckie Partnerstwo w sprawie Handlu i Inwestycji to umowa, która niesie wiele zagrożeń dla gospodarki, środowiska naturalnego, praw konsumenta, praw pracowniczych oraz dostępności do usług publicznych w państwach Unii Europejskiej. Zawarte w umowie mechanizmy, w tym dotyczące rozstrzygania sporów między państwami a inwestorami zagranicznymi, oznaczają także liczne zagrożenia dla demokracji. Korzyści, które mają wynikać z realizacji tej umowy, przypadną przede wszystkim wielkim korporacjom uczestniczącym w handlu transatlantyckim, zagrożenia będą dotyczyły przede wszystkim obywateli i społeczeństw państw unijnych. Przewidywane niemal powszechne stosowanie, w wyniku umowy, zasady wzajemnego uznawania przepisów, oznaczać będzie w praktyce obniżenie zabezpieczeń chroniących prawa obywateli, pracowników i konsumentów w Unii Europejskiej. Liberalizacja handlu w ramach TTIP będzie czynnikiem wymuszającym zwiększoną konkurencję również wobec małych i średnich firm polskich, a w rezultacie także presję na zmniejszenie płac i innych kosztów, w tym związanych z koniecznością przestrzegania norm czy standardów. Zagrożeń jest więc zdecydowanie więcej niż korzyści.

...loading
Report a bug

Under construction

We're in Beta!

The GoTriple platform is still in Beta and we keep adding new features everyday. Check the project's website to see what's new and subscribe to our Mailing List.