test
Search publications, data, projects and authors
İnanç Turizmi Kapsamında Aksaray Somuncu Baba Külliyesi’nin YouTube Video Analizi

Free full text available

Article

Turkish

ID: <oai:doaj.org/article:75a2647b53b441ff93e75cf07cd29b71>·DOI: <10.26677/TR1010.2020.466>

Abstract

Seyahat edenler, destinasyon tercihlerinde sosyal medya sitelerindeki fotoğraf, video veya yazılı paylaşımlardan etkilenmektedirler. Dünyada ve Türkiye’de İnanç turizmi kapsamında ziyaret edilen birçok nokta bulunmaktadır. Sosyal medyanın pazarlama gücünden yararlanarak daha az bilinen inanç turizm merkezleri daha bilinir hale gelmektedir. Yapılan bu çalışmada yaşamının önemli bir bölümünü Aksaray’da olmak üzere Kayseri, Bursa ve Malatya’da sürdürmüş olan Şeyh Hamid-i Veli (Somuncu Baba) adına Aksaray’da yaptırılmış külliyenin bilinirliğinde YouTube’da paylaşılmış olan videoların etkisi araştırılmıştır. Bu çalışmada YouTube video paylaşım sitesinde “Somuncu Baba Külliyesi” anahtar kelimesi ile tarama yapılmış, en çok görüntülenmeye sahip olan 5 video üzerinde söylem analizi metoduyla inceleme gerçekleştirilmiştir. Somuncu Baba’ya ithaf edilen birçok mekân olmasına rağmen çalışma Aksaray Somuncu Baba külliyesi ile sınırlandırılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, daha uygun video içerikleri oluşturulduğunda mekâna ilişkin videoların daha fazla izlenebileceği ve mekânın tanınırlık ve bilinirliğinin artacağı anlaşılmaktadır. Böylece Aksaray’ın inanç ve kültür turizmi bağlamında Somuncu Baba Külliyesinden daha fazla yararlanabileceği söylenebilir.

Your Feedback

Please give us your feedback and help us make GoTriple better.
Fill in our satisfaction questionnaire and tell us what you like about GoTriple!