test
Search publications, data, projects and authors
Definición de un modelo de clima laboral basado en la gestión por competencias

article

<oai:doaj.org/article:bb91b12b89804888913f6fa0a964f163>

Abstract

L’anàlisi del clima laboral respon a una visió multivariant en què, des de la dècada dels anys seixanta del segle passat, diferents investigadors l’han modelitzat fent evidents diferents dimensions explicatives de la realitat social i organitzativa. En aquest sentit, i des de la nostra particular percepció del fenomen —la correspondència que existeix entre el clima laboral i la redefinició d’un model de gestió per competències—, s’aporta un nou enfocament d’anàlisi que esperem que ajudi a explicar el comportament que s’espera de les organitzacions.

...loading
Report a bug

Under construction

We're in Beta!

The GoTriple platform is still in Beta and we keep adding new features everyday. Check the project's website to see what's new and subscribe to our Mailing List.